26562037 - 3d infographics web design template. vector illustration. can be used for workflow layout, diagram banner, number options, step up options.

בניית אתרים, גם אתם יכולים

הכדאיות העסקית הפוטנציאלית הטמונה בהקמת אתר תדמית לעסק, הינה כבר כמעט בגדר עובדה ידועה למרבית בעלי העסקים בישראל, קטנים וגדולים כאחד. קביעה זו מבוססת בעיקר על הניסיון שנצבר בתחום האינטרנט העסקי בישראל בעשור האחרון. במישור חופף לתחום זה, יש לציין כי עד לזמן האחרון המתכונת הנפוצה ביותר לבניית אתר תדמית לעסק, הייתה כרוכה בשכירת שירותיה של חברה בתחום בניית אתרים וקבלת המוצר המוכן בסיום העבודה, עבור תשלום נכבד למדי. מתכונת זו התבססה בעיקר על תפיסתו של תחום בניית האתר כתחום טכנולוגי מורכב, המצריך מידה מתקדמת של ידע ומיומנות. מידה אשר מטבע הדברים לא התקיימה אצל מרבית בעלי העסקים בישראל.

חברה לבניית אתרים, יתרונות וחסרונות

לצד היתרונות הברורים של הפקדת כלל מלאכת בניית האתר בידי חברה מקצועית, ובעיקרן פינוי בעל העסק לעסוק בתחומי הפעילות העסקית בהם הוא מתמחה, נלווית למתכונת זו חיסרון אחד ברור והוא – סוגיית העלות. סוגיית העלות, כאשר מצד אחד מתקשה בעל העסק לממן את שכירת שירותיה של חברה מקצועית ומנגד הוא חושש מקבלת תוצר לא איכותי ולא תקין, מבעלי מקצוע המציעים את שירותיהם בתעריף נמוך, יצרה חסם מסוים בפני כניסתם של בעלי עסקים קטנים לזירה האינטרנטית בישראל.

ממשק עצמי לבניית אתרים, האלטרנטיבה

התפתחות טכנולוגית מסקרנת ומעניינת בתחום בניית אתרים ברשת האינטרנט, הציבה לאחרונה אלטרנטיבה ראויה למתכונת המוכרת, אשר תוארה בפסקאות לעיל. באמצעות בניית מערכות טכנולוגיות המבצעות חלק ניכר מעבודת התכנות הנדרשת להקמת אתר באופן אוטומטי, נוצר פתח עבור משתמשים אשר אינם מצוידים בידע טכנולוגי להיכנס אף הם אל תוך הפרקטיקה המעשית של הקמת אתר אינטרנט. מרבית מערכות אלה, הזמינות לעתים גם ללא תשלום כלל, מציעות ממשק פשוט למדי לתפעול, אשר אינו מורכב במידה ניכרת יותר מתפעול מכשירים טכנולוגיים (דוגמת סמארטפון לצורך העניין) נפוצים. קלות התפעול שהיא אחד הדגשים העיקריים בבנייתם של ממשקים אלה, מאפשרת במובן הפשוט יותר למשתמש הלא מקצועי להקים לעצמו אתר אינטרנט העומד בסטנדרטים מקובלים של מקצועיות, תוך זמן קצר יחסית ולאחר השקעה כלכלית סבירה למדי.

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן